Vodnjaki, ponikovalnice, jaški, geosonde, plinjaki

Vodnjaki, ponikovalnice, jaški, geosonde, plinjaki

Razvrsti po:

Telekom, Ljubljana 2017

 
Vrtanje vrtin premera 200mm za vgradnjo ozemljitvenih sond za zaščito proti delovanju strele na objektu Telekom v Ljubljani.
Preberite več »
Razvrsti po:
-->
  • Zdravstveni dom Bežigrad

  • Drilling on Mars 2018

  • Spar Šiška

  • Vila Prule Ljubljana 2018

  • Vila Črnuče 2018